Noves devocions populars

Què és el que ara constitueix allò que un dia vàrem anomenar “religiositat popular”? Quina és, avui, la dimensió religiosa de la cultura popular o, fins i tot, de la cultura de masses? Apropar-se a allò desconegut però omnipresent és el que busquen els visitants de llocs sagrats, que ja no són solament temples oSigue leyendo «Noves devocions populars»

La religió com a domesticació o resistència

Els contactes amb el costat fosc o lluminós de la realitat poden implicar estigmatització dels humans implicats, però també quotes de llibertat en situacions de postergació. En alguns casos, l’experiència mística, o l’expectativa de salvació o la inclusió en grups religiosos percebuts com a socialment amenaçadors podrien involucrar estratègies de supervivència, oportunitats de resistència oSigue leyendo «La religió com a domesticació o resistència»

Espiritualitats unipersonals i creences sense congregació

L’experiència del sagrat no perd vigència, tot i que s’expressa amb pautes i continguts culturals nous. Adopta la forma de revelacions, sortilegis, visions, èxtasis, auguris, fenòmens paranormals, contactes amb entitats espirituals o inefables de diversa índole, que corren a càrrec de vidents, mèdiums, xamans, practicants de màncies, iniciats, experimentadors entusiastes… En relació amb això noSigue leyendo «Espiritualitats unipersonals i creences sense congregació»

Deus antics, cultes remots, sabers arcànics

En una època en què proliferen tot tipus d’amalgames religioses, veiem que a aquests s’hi incorporen nous vells cultes rescatats de l’oblit, creences i ritus que van existir o són imaginats existint en el passat, cosmovisions exòtiques que es mouen per pol·linització. Són neopaganismes o pràctiques i doctrines que es presenten com a neotradicionals, retornSigue leyendo «Deus antics, cultes remots, sabers arcànics»

Cossos santificats

El cos continua sent aquest lloc privilegiat al si del qual conviuen i s’interpel·len allò “normal” i allò extraordinari. És a través del cos que determinades persones es converteixen en transport d’un més enllà que, de sobte, esdevé proper i imminent. Quines són les modalitats actuals d’encarnació del sagrat? Quin lloc ocupen el carisma iSigue leyendo «Cossos santificats»

La violència contra el sagrat, avui

Tota forma de sotmetiment o supressió d’un enemic o rival requereix la desactivació de les instàncies superiores de les quals la seva identitat n’obtenia el sentit últim. Per això, aquells qui agredeixen saben de la importància d’agreujar o ofendre les coses, els espais, els moments i les persones que els seus enemics veneren. En quèSigue leyendo «La violència contra el sagrat, avui»

La irrupció d’allò ocult

Segurament totes les societats humanes han fet vida social amb una altra societat ordinàriament impalpable pels sentits, a no ser en forma de calfred o estremiment, d’invocacions o irrupcions inopinades, o a través d’objectes intermediaris. Aquesta societat altra l’habiten éssers excepcionals, l’intercanvi amb els quals es porta a terme de manera intermitent, mitjançant canals aleatorisSigue leyendo «La irrupció d’allò ocult»

Veure la llum, obrir els ulls

L’experiència de la conversió, com a revelació sobtada o gradual d’una veritat, que fins a aquell moment havia estat amagada, pot emergir com una forma de nova lucidesa. Aquesta experiència intensa d’allò real, en algunes ocasions podria comportar una experiència íntima de retraïment, compartida, a vegades en secret, amb aquells que han rebut la mateixaSigue leyendo «Veure la llum, obrir els ulls»

Presentació

La dissolució del sagrat en el món contemporani I Simposi Internacional sobre Místiques i Heterodòxies Religioses 8, 9 i 10 de setembre del 2021 Barcelona. Format presencial i virtual. Evadida de l’espai tancat i apartat on el procés de laïcització de les societats modernitzades la va intentar recloure, la religió –entesa com l’àmbit de comunicacióSigue leyendo «Presentació»

Présentation

La dissolution du sacré dans le monde contemporain I Symposium International autour des Mystiques et Hétérodoxies Religieuses 8, 9 et 10 septembre 2021. Barcelone. Format présentiel et virtuel. Évadée de l’endroit clos et écarté où le processus de laïcisation des sociétés modernes avait essayé de l’enfermer, la religion -comprise comme le domaine de la communicationSigue leyendo «Présentation»